Vítejte na stránkách Křesťanského sboru Ostrava Poruba

Česká Evangelikální aliance

Křesťanské sboryJak už napovídá název "Křesťanský sbor", jsme především skupinou křesťanů. Patříme do poměrně malého svazku Křesťanských sborů v České republice, jako podobné evangelikální sbory jsme sdruženi v České evangelikální alianci. První Křesťanské sbory vznikaly v 19. století v Anglii. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidí stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli. Křesťané, kteří byli pevně přesvědčeni o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změně této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi ...

V souvislosti s rychle se šířící nákazou koronavirem jsem dostala otázku:

 „Proč to ten tvůj Bůh nezastaví? “Věřím, že Bůh stvořil svět a všechno, co je v něm. Prvním lidem – kteří neznali hřích – dal k dispozici celou nádhernou zahradu Eden a právem tvůrce nastavil hned také jasná pravidla, co mají udělat, co smějí a co ne.

„Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ (1. Mojžíšova 2,16-17)

Stránky