Vítejte na stránkách Křesťanského sboru Ostrava Poruba

Česká Evangelikální aliance

Křesťanské sboryJak už napovídá název "Křesťanský sbor", jsme především skupinou křesťanů. Patříme do poměrně malého svazku Křesťanských sborů v České republice, jako podobné evangelikální sbory jsme sdruženi v České evangelikální alianci. První Křesťanské sbory vznikaly v 19. století v Anglii. Obřady a jiné prvky v tradičních církvích měly za následek, že návštěva kostela se u mnoha lidí stala pouze věcí zvyku a víra ve všedním životě nehrála žádnou roli. Křesťané, kteří byli pevně přesvědčeni o věrohodnosti i aktuálnosti Bible a sami přijali do života Ježíše Krista jako osobního Spasitele a Pána, toužili po změně této situace a po návratu k prosté křesťanské praxi ...

Biblické skupinky a nedělní Bohoslužby

 

S ohledem na současnou bezpečnostní situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 a vládním nařízením, kdy je omezen počet účastníků shromáždění na 30 osob, jsou čtvrteční biblické skupinky a nedělní Bohoslužby pro veřejnost zrušeny.

Do odvolání se v neděli schází menší skupina osob, která zajišťuje chvály a kázaní z Božího slova.

Nedělní Bohoslužbu můžete sledovat živě na stránce:  

http://ksop.cz/zive